Đỗ Oanh Cường (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


cuongdo@tlu.edu.vn

Lập trình di động

Quản lý dự án CNTT

Quản trị hệ thống thông tin

Nhập môn điện toán đám mây

Chi tiết...

Họ và tên

Đỗ Oanh Cường

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Lập trình di động

Quản lý dự án CNTT

Quản trị hệ thống thông tin

Nhập môn điện toán đám mây

Hướng nghiên cứu:

 

- Artificial intelligence, Neural networks, Deep learning

- Regression

- Data mining

- Machine learning

Hướng đề tài ĐATN

- Học máy, trí tuệ nhân tạo, mạng neural

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Nhận dạng

- Phân tích dữ liệu trong các lĩnh vực đời sống xã hội

Các bài báo

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn