Nguyễn Ngân Giang (NCS tại Bỉ)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


giangnn@tlu.edu.vn

Chi tiết...

Họ và tên

NCS Nguyễn Ngân Giang

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Phòng 204- Tầng 2 nhà C1.

Các môn giảng dạy:

 

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 4A

Hướng nghiên cứu:

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS