Lưu Đức Trung (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


luuductrung@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Mạch điện tử

- Mạng máy tính 

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Lưu Đức Trung

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 301- Tầng 2 nhà C5

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương

- Thiết kế mạch logic

- Mạch điện tử

- Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Học viên cao học và NCS