Trần Phương Liên (Ths)
Giảng viên
BM Toán- P203- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


lientp@tlu.edu.vn

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5.

Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng

Chi tiết...

Họ và tên

Trần Phương Liên

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5.

Hướng nghiên cứu:

Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng

Hướng đề tài DATN, LVCH