Phạm Nam Giang (ThS.)
Giảng viên
P203-Tầng 2- Nhà C1- ĐH Thủy lợi


giangpn@tlu.edu.vn

Các môn giảng dạy: Toán 1, Toán 1-2, Toán 3, Toán 4, Toán 5.

Chi tiết...

Họ và tên

Phạm Nam Giang

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn Toán - Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 1-2, Toán 3, Toán 4a, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài DATN, LVCH, LATS

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn