Trần Thị Hà Trang (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Trangtth@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính,

- Hệ điều hành,

- Lập trình di động Android,

- Tiếng Anh Chuyên Ngành

- Lập trình di động Android, iOs

Chi tiết...

Họ và tên

ThS. Trần Thị Hà Trang

Địa chỉ nơi làm việc:

Bộ môn Kĩ Thuật Máy tính & Mạng

Các môn giảng dạy:

Kiến trúc máy tính, Hệ điều hành, Lập trình di động Android, Tiếng Anh Chuyên Ngành

Hướng nghiên cứu:

Lập trình di động Android, iOs

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

- Đề tài: “Nghiên cứu về hệ thống truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB-T”

- Đề tài: “Công nghệ LASCDMA trong hệ thống di động 4G có mô phỏng và trải phổ”

- Đề tài: “Mã sửa lỗi chuyển tiếp – Forward Error Correction”

 

Số Học viên cao học hướng dẫn