Phạm Xuân Đồng (ThS.)
Phó Trưởng khoa
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dongpx@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số

- Giải tích hàm nhiều biến số

- Đại số tuyến tính

- Phương trình vi phân

- Xác suất và thống kê

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Phạm Xuân Đồng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn