Nguyễn Văn Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

namnv@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Lập trình di động

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Tin Văn Phòng

Chi tiết...

Họ và tên

ThS. Nguyễn Văn Nam

Địa chỉ nơi làm việc:

Hệ thống thông tin

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Tin Văn Phòng

- Lập trình di động

Hướng nghiên cứu:

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Hệ thống ứng dụng web-based

- Ứng dụng và game trên nền tảng di động (Android, iOS và đa nền tảng)

- Các công nghệ mới, tính ứng dụng cao (Node JS, Erlang, NoSQL (Reddit, MongoDB, Mnesia))

- Triển khai và tối ưu cơ sở dữ liệu lớn trên Oracle

Các bài báo

- Về một bài toán quy hoạch gắn với một hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng ( Hội nghị toán học toàn quốc 2002 – Huế)

Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn