Phạm Trí Công (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội


phtcong@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

- Lập Trình Mobile 

- Thương Mại Điện Tử

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Phạm Trí Công

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Hệ Thống Thông Tin- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

Hướng nghiên cứu:

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Lập trình web

- Thương Mại Điện Tử

- Lập Trình Mobile

- Thu thập thông tin trên mạng internet

- Phân loại văn bản

   

Các bài báo

[2014]
1. ỨNG DỤNG GIS/GPS TRONG QUẢN LÝ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM

Đề tài nghiên cứu

1.THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG TRÊN CHIP N CHIỀU

Số Học viên cao học hướng dẫn

0