Lê Thế Sắc (ThS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

saclt@tlu.edu.vn

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân đại số

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân hàm

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Lê Thế Sắc

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4a, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân đại số

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân hàm

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

Các bài báo

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn