Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Xuân Hùng

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Công nghệ phần mềm- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ lập trình nâng cao, Tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

- Lý thuyết đồ thị, phân tích mạng xã hội, khai phá dữ liệu mạng xã hội, tìm kiếm và phát hiện cộng đồng

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Phát triển ứng dụng desktop, website.

- Mô hình mạng xã hội, khai phá dữ liệu trên mạng xã hội, tìm kiếm và phát hiện nhóm cộng đồng trên mạng xã hội.

Các bài báo

[2014]
1. Nguyễn Xuân Hùng, Lê ĐứcHậu, “Nghiên cứu ứngd ụng lý thuyết đồ thị trong phân tích mạng xã hội”, Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2014 – Đại học Thủy Lợi

[2011]
1. Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Xuân Hùng, Nghiêm Hữu Hạnh, “Ứng dụng phương pháp ma trận định lượng để dự báo trượt lở đất ở vùng núi các tỉnh miền Trung”, Tạp chí Địa Kỹ Thuật,
Số 3 - năm 2011Đề tài nghiên cứu

Số Học viên cao học hướng dẫn