Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

chaunnq@tlu.edu.vn

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

- Tin đại cương, tin văn phòng

- Khai phá dữ liệu

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Hệ Thống Thông Tin- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Tin đại cương, tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

Khai phá dữ liệu

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

Khai phá dữ liệu

   

Các bài báo


 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn