Vũ Nam Phong
Giảng viênphongvn@tlu.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Vũ Nam Phong

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

- Hạng của cấu hình trên đồ thị.

- Xác suất-Thống kê, quá trình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên.

Các bài báo

0

Đề tài nghiên cứu

0

Số Học viên cao học hướng dẫn

0