Vũ Mạnh Tới (TS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

toivm@tlu.edu.vn

- Lí thuyết điều khiển phương trình đạo hàm riêng

- Lí thuyết hệ động lực

Chi tiết...

Họ và tên

Ths. Vũ Mạnh Tới

Địa chỉ nơi làm việc:

BM Toán học- Tầng 2 nhà C1

Các môn giảng dạy:

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4a, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

- Lí thuyết điều khiển phương trình đạo hàm riêng

- Lí thuyết hệ động lực

Các bài báo

[2011]
1. Cung The Anh and Vu Manh Toi , On the dynamics of non-autonomous parabolic systems involving Grushin operators, Int. J. Math. Math.(2011), Article ID 178057, 27 p


[2012]
1.
Cung The Anh and Vu Manh Toi, Attractors for a semilinear parabolic system involving the Grushin operator.J. Abstr. Differ. Equ. Appl.3(2012), no. 2, 1-16


[2013]
1.
Cung The Anh and Vu Manh Toi, Null controllability of a parabolic equation involving the Grushin operator in some multi-dimensional domains,Nonlinear Anal.93 (2013), 181-196

 

2. Mai Xuan Thao andVu Manh Toi, Long-time behavior for gradient parabolic systems in some unbounded domains,Vietnam J. Math.41(2013), no. 1, 97-113

 

[2015]
1. Cung The Anh and Vu Manh Toi,Null controllability for semilinear degenerate/singular parabolic equations,Fixed Point Theory16(2015), No.1, 15-30

 


 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn