Nguyễn Trường Giang (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

giangnguyen@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viên

Chi tiết...

Họ và tên

 

Địa chỉ nơi làm việc:

Trung tâm tin học, tầng 2 nhà C5

Các môn giảng dạy:

 

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Xây dựng phần mềm quản lý, website thương mại điện tử

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn