Hoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

dunghq@tlu.edu.vn

 

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cương

Chi tiết...

Họ và tên

ThS Hoàng Quốc Dũng

Địa chỉ nơi làm việc:

Trung tâm tin học- Nhà C5

Các môn giảng dạy:

- Tin đại cương, tin văn phòng

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

- Công nghệ phần mềm

- Xây dựng phần mềm quản lý, website thương mại điện tử

 

 

Các bài báo

Không

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không