Lê Đức Hậu (PGS.TS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

duchaule@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 

Chi tiết...

Họ và tên

PGS.TS Lê Đức Hậu

Địa chỉ nơi làm việc:

Phòng 303- Tầng 3 nhà C5.

Các môn giảng dạy:

Kiến trúc máy tính

Hướng nghiên cứu:

 

- Computational Methods for Identification of novel disease-associated cellular components (e.g., Gene, Protein, MicroRNA and protein complex).

- Dynamics and Structure of Complex networks (e.g., Biological networks and Social Networks).

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

 

   

Các bài báo

 

International Journals (ISI-indexed)

2015

1.Le Duc-Hau(2015)Network-based ranking methods for prediction of novel disease associated microRNAs,Computational Biology and Chemistry,58, 139-148[SCI]

2.Le Duc-Hau(2015)A novel method for identifying disease associated protein complexes based on functional similarity protein complex networks,Algorithms for Molecular Biology,10(1):14[SCIE]

 

2014

1. Trinh Hung-Cuong,Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2014)PANET: A GPU-based tool for fast parallel analysis of robustness dynamics and feed-forward/feedback loop structures in large-scale biological networks,PLoS ONE 2014, 9:e103010[SCIE]


2013

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2013)A coherent feedforward loop design principle to sustain robustness of biological networks,Bioinformatics,29, 630-637,[SCI]

2.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2013)Neighbor-favoring weight reinforcement to improve random walk-based disease gene prioritization,Computational Biology and Chemistry,44, 1-8.,[SCI]

 

2012

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2012)GPEC: a Cytoscape plugin for random walk-based gene prioritization and biomedical evidence collection,Computational Biology and Chemistry,37, 17-23,[SCI]

 

2011

1.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2011)The effects of feedback loops on disease comorbidity in human signaling networks,Bioinformatics,27, 1113-1120. [SCI]
2.Le Duc-Hauand Kwon Yung-Keun. (2011)NetDS: a Cytoscape plugin to analyze the robustness of dynamics and feedforward/feedback loop structures of biological networks,Bioinformatics,27, 2767-2768. [SCI]

 

 

National Journals/International Conferences

2015

1.Le Duc-Hau:Disease phenotype similarity improves the prediction of novel disease-associated microRNAs.The Second NAFOSTED Conference on Information and Computer Science2015, 1(1):76-81.

2.Le Duc-Hau:An approach based on Boolean dynamics of biological networks for disease candidate gene prioritization.Bioinformatics & Genomic Medicine 2015 (Accepted).

3. ĐặngVũTùng, DươngAnhTrà,LêĐứcHậu, Từ Minh Phương (2015)Phânhạng gen gâybệnhsửdụnghọctăngcườngkếthợpvớixácsuấttiềnnghiệm (Disease Gene Prioritization using Reinforcement Learning with Priors),Cáccôngtrìnhnghiêncu, pháttrinvàngdng CNTT-TT, Tp V-1, S13 (33), tháng 6/2015

4.Le Duc-Hau, Nguyen Manh-Hien:Towards more realistic machine learning techniques for prediction of disease-associated genes.SoICT 2015 (Accepted).

 

2014

1.Le Duc-Hau,KathleenMarchal:Integration of miRNA-miRNA networks improves the prediction of novel disease associated miRNAs.The First NAFOSTED Conference on Information and Computer Science2014, 1(1):438-448.

2.Le Duc-Hau, Nguyen XuanHoaiand Kwon Yung-Keun:A Comparative Study of Classification-Based Machine Learning Methods for Novel Disease Gene Prediction.In, Knowledge and Systems Engineering. Springer, 577-588..

3. Nguyen Xuan Hung,Le Duc-Hau(2014) Applying graph theory on social network analysis, Annual conference of Water Resources University - 2014.

 

2013

1.Le Duc-Hau,Uy NQ, Dung PQ, Binh HTT, Kwon Y-K:Towards the Identification of Disease Associated Protein Complexes. Procedia Computer Science 2013, 23(0):15-23.

 

2005

1. NguyễnViếtThi, BùiĐức Long,LêĐứcHậu(2005)Prediction and Warning of flow in drought reason in South-Central and Tay Nguyen areas in Vietnam (In Vietnamese: Dựbáovàcảnhbáodòngchảymùacạnkhuvực Nam TrungBộvàTâyNguyên), TuyểntậpbáocáoHộinghịkhoahọcCôngnghệdựbáovàphụcvụdựbáokhítượngthủyvăn, Lầnthứ VI (2001-2005), Tập 2 - Dựbáothủyvăn, 167-175.

 

Học viên cao học và NCS

- 11 Học viên Cao học

- 02 Nghiên cứu sinh