Bùi Văn Huyến (ThS.)
Giảng viên cộng tác
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

bvhuyen@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,

- Mạng máy tính, thiết kế và quản trị mạng

- An toàn máy tính và mạng

- Phát triển phần mềm

Chi tiết...

Họ và tên

 ThS Bùi Văn Huyến

Địa chỉ nơi làm việc:

Trung tâm tin học, tầng 2 nhà C5

Các môn giảng dạy:

 Tin đại cương, Mạng máy tính, An toàn máy tính và mạng

Hướng nghiên cứu:

 

 

Hướng đề tài ĐATN hướng dẫn

Quản trị mạng, bảo mật hệ thống thông tin

An toàn máy tính

 

 

Các bài báo

 

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn