Phạm Xuân Trung
Giảng viên
BM Toán học, P204, tầng 2 nhà C1, Đại học Thủy Lợi


trungpx@tlu.edu.vn

Chi tiết...

Họ và tên

PHẠM XUÂN TRUNG

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5

Hướng nghiên cứu:

Không

Hướng đề tài ĐATN

Không

Các bài báo

Không

Đề tài nghiên cứu

Không

Số Học viên cao học hướng dẫn

Không