Trần Văn Hội (TS.)
Giảng viên
BM Kỹ thuật Máy tính và Mạng, Nhà C5, Đại học Thủy Lợi


hoitv@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng
- Quản trị mạng
Chi tiết...

Họ và tên

Trần Văn Hội

Địa chỉ nơi làm việc:

Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Thủy Lợi

Các môn giảng dạy:

- Tin học văn phòng

- Quản trị mạng

Hướng nghiên cứu:

- Thiết kế mạch siêu cao tần

- Mạng truyền thông vô tuyến

Hướng đề tài ĐATN

- Mạng máy tính, mạng không dây và di động

Các bài báo

  1. Tran Van Hoi, Bach Gia Duong (2013), ’’Study and design of wide band low noise amplifier operating at C band’’, Journal of Mathematics – Physics, Vietnam National University, Hanoi, Vol. 29 (2), pp.16-24.
  2. Tran Van Hoi, Hoang Duc Long, Bach Gia Duong (2013), ’’Low noise block downconverter design for satellite receiver system Vinasat 1 operating at C-band’’, Proceedings of the2013 IEICE International Conference on Intergrated Circuits, Design, and Verification, pp.110-115.
  3. Tran Van Hoi, Hoang Duc Long, Bach Gia Duong (2013), ’’High gain low noise amplifier design used for RF front end application’’, Proceedings of the 2013 IEICE International Conference on Intergrated Circuits, Design, and Verification, ISBN: 978-4-88552-282-6, pp. 243-247.
  4. Tran Van Hoi, Bach Gia Duong (2013), ’’Designing Wideband Microstrip Bandpass Filter for Satellite Receiver Systems’’, Proceedings of theNational Conference on Electronics and Communications (REV2013-KC01),pp.140-143.
  5. Tran Van Hoi, Nguyen Xuan Truong, Bach Gia Duong (2015), “Satellite Tracking Control System Using Fuzzy PID Controller”, Journal of Mathematics – Physics, Vietnam National University, Hanoi, Vol. 31 (1), pp. 36-46.
  6. Tran Van Hoi, Nguyen Xuan Truong, Bach Gia Duong (2015), “Improvement of step-tracking algorithm used for mobile receiver system via satellite”, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 5 (2), pp. 280 – 288.
  7. Tran Van Hoi, Nguyen Xuan Truong, Ngo Thi Lanh, Bach Gia Duong (2016), “Design of a C-Band Low-Noise Block Front-end for Satellite Receivers”, International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 11 (8), pp. 5646-5652.
  8. Tran Van Hoi, Ngo Thi Lanh, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Huu Duc, Bach Gia Duong (2016), “Design of a Front-end for Satellite Receiver”, International Journal of Electrical and Computer Engineering, Vol. 6 (5), pp. 2282 - 2290.

Đề tài nghiên cứu

 

Số Học viên cao học hướng dẫn