Nguyễn Huy Đức (TS. GVCC)
Phụ trách Bộ môn
Tầng 2 nhà C1 Đại học Thủy lợi
BM Khoa học máy tính

ducnghuy@tlu.edu.vn

Giảng dạy các môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Khai phá dữ liệu, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Quản trị hệ thống thông tin, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạo

Nguyễn Quỳnh Diệp (TS.)
Trưởng bộ môn
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Đại học Thủy Lợi

diepnq@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Tin học văn phòng

- Toán Rời rạc

- Xử lý ảnh

 

- Khai phá dữ liệu.

- Tin sinh học.

Nguyễn Ngọc Doanh (PGS. TS)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, P202-C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

doanhnn@tlu.edu.vn

- Mô hình hóa

- Mô phỏng

- Phương pháp số

- Toán rời rạc

Đặng Thị Thu Hiền (TS.)
Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

Hiendt@tlu.edu.vn

- Neural networks, Regression, Data mining, Machine learning.

- Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, 

- Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

 

Lý Anh Tuấn (TS.)
Trưởng Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.

Nguyễn Hữu Thọ (TS.)
Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

nhtho@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 4C, Toán 5 cho sinh viên chính quy và VLVH

- Calculus 1, Calculus 2, Calculus 3, Introduction to Differential Equations cho Chương trình tiên tiến

- Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho Chương trình Cao học

Lý Anh Tuấn (TS.)

BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.

Trần Mạnh Tuấn (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuan_tm@tlu.edu.vn

Các môn giảng dạy

       Phân tích và thiết kế HTTT

       Phát triển ƯD cho các thiết bị di động

       Nền tảng phát triển web

       Công nghệ Web & HTTT

       Nhập môn hệ thống phân tán

Hướng nghiên cứu

        Artificial intelligence

        Data mining

        Machine learning

Phạm Tuấn Minh (TS.)
Phó trưởng Bộ môn
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

minhpt@tlu.edu.vn

  • Performance Optimization of Distributed Systems
  • Future Internet Architectures and Protocols
  • Network Functions Virtualization
  • Information-Centric Networking
  • Delay/Disruption Tolerant Networking

Teaching

  Previous classes (Computer Networks, B.Sc. course, Operating Systems, B.Sc. course, Microprocessors, B.Sc. course)

Nguyễn Mạnh Hiển (TS.)
Giảng viên
Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thủy Lợi
Bộ môn Khoa học máy tính

hiennm@tlu.edu.vn

Giảng dạy về lập trình, thuật toán và truy hồi thông tin. Nghiên cứu về khai phá dữ liệu và học máy. Quan tâm đến khoa học máy tính và công nghệ thông tin nói chung.

Nguyễn Đức Hậu (TS.)
Phó trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

ndhau.dhtl@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số,Giải tích hàm nhiều biến số, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Phương trình tích phân, Xác suất và thống kê

- Phương pháp số, Phương trình đạo hàm riêng, Tối ưu hóa và phân tích hệ thống, Maple.

 

- Mô hình Toán. Mô hình mô phỏng dòng chảy hai pha

- Phương pháp POD phân tích dữ liệu 

Đỗ Văn Hải (TS. )
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


haidv@tlu.edu.vn

- Mạch điện tử

- Thiết kế mạch logic

 

- Xử lý tiếng

- Nhận dạng mẫu

- Deep learning

Trương Xuân Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TLU

namtx@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

 

Phạm Trí Công (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội


phtcong@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

- Lập Trình Mobile 

- Thương Mại Điện Tử

Đỗ Lân (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dolan@tlu.edu.vn

1) Các môn giảng dạy:
Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5, Thống kê ứng dụng cho Sinh viên
Phân tích và tối ưu hóa hệ thống cho chương trình cao học.
Xác suất thống kê nâng cao cho Nghiên cứu sinh.
2) Hướng nghiên cứu:
Lý thuyết định tính phương trình vi phân/đạo hàm riêng
Nguyễn Hữu Quỳnh (PGS. TS)
Giám đốc TTTH kiêm Phó trưởng khoa CNTT
TTTH, Phòng 204 C5, Đại học Thủy lợi
Trung tâm tin học

quynhnh@tlu.edu.vn

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Nguyên lý lập trình hướng đối tượng

- Nhập môn trí tuệ nhân tạo

- Máy học

- Xử lý ảnh

- Nhập môn xử lý ảnh

- Học máy nâng cao

Trần Thị Ngân (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kê

Lê Nguyễn Tuấn Thành (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, P205-C1


thanhlnt@tlu.edu.vn

Ngôn ngữ lập trình

Modelling and Simulation, Multi-agent Systems, Complex Systems, Model-Driven Engineering, Process Mining, Data Mining, Data Visualization, Big Data, Decision Support System

 

Nguyễn Thị Phương Thảo (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


thaont@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu số

Trần Thị Ngân (TS.)
Phụ trách Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kê

Phạm Xuân Đồng (ThS.)
Nguyên Phó Trưởng khoa CNTT, hiện là giảng viên mời giảng của BM toán
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

dongpx@tlu.edu.vn

- Giải tích hàm một biến số

- Giải tích hàm nhiều biến số

- Đại số tuyến tính

- Phương trình vi phân

- Xác suất và thống kê

Nguyễn Văn Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

namnv@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Lập trình di động

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Tin Văn Phòng

Nguyễn Ngọc Hà (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

hantn@tlu.edu.vn

- Công nghệ phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

 

Trần Thị Minh Hoàn (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Khoa học máy tính

hoantm@tlu.edu.vn

 

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng

Lê Đức Hậu (PGS.TS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

duchaule@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 

Bùi Thu Cúc

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, C1, ĐH Thủy lợi, Hà nội


cucbt@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệu

Phan Thị Thanh Huyền (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


pthuyen@tlu.edu.vn

Vũ Anh Dũng (ThS.)

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường Đại học Thủy Lợi

dungva@tlu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

chaunnq@tlu.edu.vn

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

- Tin đại cương, tin văn phòng

- Khai phá dữ liệu

Vũ Mạnh Tới (TS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

toivm@tlu.edu.vn

- Lí thuyết điều khiển phương trình đạo hàm riêng

- Lí thuyết hệ động lực

Vũ Thương Huyền (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

huyenvt@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin học văn phòng

- Toán rời rạc

 

Nguyễn Thị Vân (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

van@tlu.edu.vn

- Dạy Toán Cao cấp( Giải tích, Đại số, Phương trình vi phân, Xác suất thống kê) cho Chương trình truyền thống và Chương trình tiên tiến

- Hướng nghiên cứu: Mô hình hoá và mô phỏng hệ phức hợp.

Nguyễn Hoàng Long (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- P202- C1- ĐH Thủy lợi
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

longnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,
- Lập trình web, 
- Lập trình di động, 
- Quản lý dự án CNTT

- Phụ trách Lab môn Học máy (Lớp CSE445Fall2016)

- Phụ trách Lab môn CIVE3045 chương trình tiên tiến (CIVE3045Fall2016)

 

Nguyễn Thị Hồng Hiệp (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

nthhiep@tlu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ảnh

Nguyễn Hằng Phương (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

phuongnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Thiết kế mạch logic

- Mạng không dây và di động

- Kỹ thuật truyền số liệu

- Tiếng anh chuyên ngành

Vũ Tiến Thái (ThS. NCS)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

thaivt@tlu.edu.vn

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Toán rời rac

- Lý thuyết tính toán

- Tin đại cương

Nguyễn Văn Đắc (NCS)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

nvdac@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5

- Các môn Toán cho chương trình tiên tiến 

- Tập hút toàn cục đối với các hệ vi phân đa trị;

- Nghiệm ổn định của các hệ vi phân đa trị.

Nguyễn Hằng Phương (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

phuongnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Thiết kế mạch logic

Mạch điện tử

- Kỹ thuật truyền số liệu

- Mạng không dây và di động

- Tiếng Anh chuyên ngành

Nguyễn Văn Nam (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


nvnam@tlu.edu.vn

Nguyễn Thị Lý (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội

Lycs2@tlu.edu.vn

Trần Thị Hà Trang (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Trangtth@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính,

- Hệ điều hành,

- Lập trình di động Android,

- Tiếng Anh Chuyên Ngành

- Lập trình di động Android, iOs

Lê Thị Minh Hải (ThS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

lethiminhhai@tlu.edu.vn

- Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4A, Toán 5.

- Olympic Toán Giải tích.

Đinh Phú Hùng (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính- P202- C1
BM Công Khoa học máy tính

hungdp@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Xử lý ảnh số 

- Lý thuyết tính toán

Bùi Văn Huyến (ThS.)
Giảng viên cộng tác
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

bvhuyen@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,

- Mạng máy tính, thiết kế và quản trị mạng

- An toàn máy tính và mạng

- Phát triển phần mềm

Đỗ Trường Xuân
Giảng viên
BM Kỹ thuật Máy tính và Mạng, Nhà C5, Đại học Thủy Lợi


xuandt@tlu.edu.vn

Computer networking, Cloud computing, Optimization theory, 5G mobile core network

Nguyễn Thị Phương Dung (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Nhà C1, Khoa CNTT
Đại học Thủy Lợi

dungntp@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng
- Tin đại cương
- Ngôn ngữ lập trình
- Lập trình nâng cao

 

Trần Thị Cẩm Giang
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


giangttc@tlu.edu.vn

TS

Hoàng Văn Đông
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


donghv@tlu.edu.vn

- Phương pháp số
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Đỗ Oanh Cường (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


cuongdo@tlu.edu.vn

Lập trình di động

Quản lý dự án CNTT

Quản trị hệ thống thông tin

Nhập môn điện toán đám mây

Lưu Đức Trung (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


luuductrung@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Mạch điện tử

- Mạng máy tính 

Phạm Xuân Cường
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

cuongpx@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng

Lý thuyết tính toán- Khai phá dữ liệu

- Thị giác máy tính

- Nhận diện mẫu


Hoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

dunghq@tlu.edu.vn

 

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cương

Nguyễn Thanh Tùng (PGS. TS.)
Trưởng khoa
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán

tungnt@tlu.edu.vn

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016; CSE445Fall2016; CSEFall2019)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

 

- Học máy. Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data.

Trần Văn Hội (TS.)
Giảng viên
BM Kỹ thuật Máy tính và Mạng, Nhà C5, Đại học Thủy Lợi


hoitv@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng
- Quản trị mạng
Nguyễn Tu Trung
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Nhà C1, Khoa CNTT, Đại học Thủy Lợi


trungnt@tlu.edu.vn

- Hệ Quản trị CSDL
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Phân tích dữ liệu lớn
Kiều Tuấn Dũng (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


dungkt@tlu.edu.vn

- Lập trình di động

 - Lập trình web

 - Hệ thống phân tán

- Hệ thống thông tin địa lý
Phạm Văn Tùng (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán


phamvantung@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Ngôn ngữ lập trình.

- Tím kiếm trên dữ liêu tiếng nói

 

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

Phạm Nam Giang (ThS.)
Giảng viên
P203-Tầng 2- Nhà C1- ĐH Thủy lợi


giangpn@tlu.edu.vn

Các môn giảng dạy: Toán 1, Toán 1-2, Toán 3, Toán 4, Toán 5.

Trần Phương Liên (Ths)
Giảng viên
BM Toán- P203- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


lientp@tlu.edu.vn

Toán 1, Toán 2, Toán 3, Toán 4, Toán 5.

Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng

Đào Việt Hùng (ThS.)
Giảng viên
P203-Tầng 2- Nhà C1- ĐH Thủy lợi


hungdv@tlu.edu.vn

- Giải tích, Đại số tuyến tính, Phương trình vi phân, Xác suất Thống Kê.
- Advanced Programs: Calculus, Differential Equations and Applied Statistics and Probability for Engineers 
- Statistics, Bayesian Inference when the Likelihood is Intractable: towards Big Data Analysis
Nguyễn Văn Đồng
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

nvdong@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Thương mại điện tử và ứng dụng

- Công nghệ Mobile và xây dựng ứng dụng – Game mobile. 

Nguyễn Thị Thu Hương (ThS.)
Trợ lý Khoa, giảng viên cộng tác
Văn phòng Khoa CNTT, P301-C1


huongnt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khai phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm 

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
Nguyễn Tuấn Anh (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

anhnt@tlu.edu.vn

 

Chức vụ: Chuyên viên

Nguyễn Ngân Giang (NCS tại Bỉ)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


giangnn@tlu.edu.vn

Lê Thế Sắc (ThS.)
Giảng viên
BM Toán học, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Toán học

saclt@tlu.edu.vn

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân đại số

- Tính ổn định mũ của phương trình vi phân hàm

Nguyễn Trường Giang (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

giangnguyen@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viên

Tạ Anh Tuấn (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


tuanta@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viên

Nguyễn Nguyên Anh (KS.)
Chuyên viên
TTTH, nhà C5, Đại học Thủy lợi


nnanh@tlu.edu.vn

Bùi Thị Huệ (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


huebt@tlu.edu.vn

Nguyễn Tiến Đức (ThS.)
Chuyên viên
TTTH, nhà C5, Đại học Thủy lợi


ducnt@tlu.edu.vn

Vũ Nam Phong
Giảng viênphongvn@tlu.edu.vn

Chức vụ: Giảng viên

Phạm Trường Xuân (NCS tại Pháp)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


xuanpt@tlu.edu.vn

Hoàng Tùng (ThS)
Giảng viên
BM Toán- P204- Tầng 2 nhà C1- ĐH Thủy lợi


hoang_tung@tlu.edu.vn

Phạm Xuân Trung
Giảng viên
BM Toán học, P204, tầng 2 nhà C1, Đại học Thủy Lợi


trungpx@tlu.edu.vn