Chuẩn đầu ra - Ngành Kỹ thuật phần mềm

Yêu cầu về kiến thức

 1. Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội; hiểu biết về hệ thống chính trị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật của Nhà nước Việt Nam;
 2. Hiểu được vai trò của Công nghệ thông tin nói chung và Kỹ thuật phần mềm nói riêng trong nền kinh tế xã hội và trong cuộc sống hiện nay.
 3. Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ sở của khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin; nắm được quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính, kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.
 4. Về Ngoại ngữ: Đạt cấp độ A2 khung chuẩn Châu Âu.

Yêu cầu về kỹ năng

 1. Có kỹ năng về xây dựng, phát triển, nắm vững quy trình phát triển phần mềm.
 2. Nắm vững được một số ngôn ngữ công cụ lập trình, công cụ phát triển hệ thống.
 3. Phân tích và giải quyết các vấn đề như tích hợp, cải tiến hệ thống phát triển phần mềm; tư vấn các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống thông tin có quy mô vừa và nhỏ.
 4. Có kỹ năng thực hành, làm các Project ứng dụng thực tế khi thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp.
 5. Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, sử dụng hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại;
 6. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
 7. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và khai thác các phần mềm thương mại để sử dụng trong hoạt động chuyên môn.
 8. Biết đọc và khai thác các tài liệu bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

 

Yêu cầu về thái độ

 1. Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;
 2. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;
 3. Sáng tạo, kiên trì, nhẫn nại trong công việc; Ham học hỏi, trau dồi kiến thức; Yêu thích lĩnh vực Công nghệ thông tin nói chung và Kỹ thuật phần mềm nói riêng.

Quan hệ giữa mô-đun kiến thức/kỹ năng và chuẩn đầu ra ngành kỹ thuật phần mềm xem tại đây: /Portals/0/QH_Mo_dun_kien_thuc_va_chuan_dau_ra_KTPM.pdf