Chuẩn đầu ra - Ngành Hệ thống thông tin

Yêu cầu về kiến thức
1.    Kiến thức cơ sở: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Toán chuyên ngành công nghệ thông tin, cơ sở của nhóm ngành công nghệ thông tin: cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, toán rời rạc, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, mạng máy tính;
2.    Có kiến thức về lập trình, nắm vững ít nhất các công cụ lập trình (C++, C#, Lập trình Web, Java, Lập trình di động,…). Hiểu khai thác được Hệ quản trị CSDL; Làm chủ được hệ điều hành Windows, Linux,… Hiểu và thực hiện được đầy đủ quy trình xây dựng và sản xuất phần mềm.
3.    Có khả năng xây dựng xây dựng một hệ thống phần mềm, quản lý các hệ thống thông tin phục vụ cho: kinh tế xã hội, y tế, tài chính, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, an ninh quốc phòng,…
4.    Có kiến thức trong việc xây dựng, quản lý một hệ thống thông tin hiện đại. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng và quản lý các hệ thống thông minh như các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, hệ thống dự báo, hệ thống nhận dạng, phân tích và xử lý dữ liệu lớn,….
5.    Tiếng Anh: đạt trình độ A2 khung chuẩn Châu Âu hoặc tương đương.
6.    Trang bị cho sinh viên các kiến thức giáo dục đại cương về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh,  pháp luận của Nhà nước Việt Nam.
Yêu cầu về kỹ năng
7.    Kỹ năng lập trình: Nắm vững một số công nghệ, công cụ lập trình, làm chủ được các Hệ quản trị CSDL.
8.    Kỹ năng về việc xây dựng và phân tích một hệ thống phần mềm. Thực hành, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp trong quá trình làm các Project thực tế. Có kỹ năng ứng dụng và phát triển các mô hình, thuật toán trong việc xây dựng các hệ thống thông tin.
9.    Kỹ năng Quản lý: Trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, điều hành công việc hiệu quả.
10.    Kỹ năng Phân tích và xử lý thông tin: Có kỹ năng tổng hợp phân tích và xử lý thông tin trong các lĩnh vực cuộc sống. Đặc biệt là khả năng xử lý và phân tích dữ liệu lớn.
11.    Tăng cường kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, đàm phán, làm việc nhóm, kiểm soát thời gian, xây dựng kế hoạch và tổ chức công việc.
12.    Biết đọc và khai thác các tài liệu bằng tiếng Anh; có khả năng giao tiếp, làm việc bằng tiếng anh trong các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.
Yêu cầu về thái độ
13.    Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;
14.    Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo tiến tới có sáng kiến đột phá;
15.    Có tinh thần ham học hỏi và lòng can đảm, cũng như chấp nhận những thử thách về sự cạnh tranh trên thị trường với lòng kiên trì để đạt được thành công;
16.    Trung thành với cấp dưới cũng như với cấp trên, có được sự tôn trọng của các thành viên trong nhóm về năng lực cá nhân, lòng bao dung, và khả năng giám sát để tiến tới trở thành người lãnh đạo tốt.
 
Quan hệ giữa mô-đun kiến thức/kỹ năng và chuẩn đầu ra ngành hệ thống thông tin xem tại đây:/Portals/0/QH_Mo_dun_kien_thuc_va_chuan_dau_ra_HTTT_1.pdf