Ngành Kỹ thuật phần mềm

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

1. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp các kiến thức chuyên sâu giúp phát triển, sử dụng và bảo trì phần mềm một cách có hệ thống, có kỷ luật. Giúp sinh viên ra trường có thể làm hòa nhập nhanh chóng với môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp tại các công ty, tập đoàn phát triển phần mềm.

2. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 04 năm với 140 Tín chỉ

- Nội dung chương trình: Chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên việc nghiên cứu và kế thừa các chương trình đào tạo của các trường đại học hàng đầu trong nước và nước ngoài. Bao gồm nhiều môn học đáp ứng nhu cầu của xã hội, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp như FPT, SamSung,... Nội dung cụ thể bao gồm:

+  Khối kiến thức Đại cương theo quy định của Bộ GDĐT.

+  Kiến thức căn bản về công nghệ thông tin.

+  Quy trình phát triển phần mềm, từ phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm.

+  Tiếng Anh đáp ứng nhu cầu đọc tài liệu chuyên ngành, giao tiếp, làm việc trong các tổ chức, công ty trong và ngoài nước.

+  Thực hành, làm các Project ứng dụng thực tế, thực tập tại các đơn vị, doanh nghiệp liên kết hợp tác với Khoa, Trường.

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

- Thị trường CNTT Việt Nam nổi tiếng chủ yếu về dịch vụ gia công phần mềm - outsourcing. Việt Nam hiện nằm trong top 10 nước hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương và 30 của thế giới về gia công và phát triển phần mềm.

- Theo VietnamWorks, đến năm 2020 Việt Nam sẽ thiếu hơn 500.000 nhân lực CNTT, trong đó Kỹ thuật phần mềm là ngành có nhu cầu nhân lực cao nhất. Việt Nam đang rất thiếu các chuyên gia CNTT giỏi chuyên môn, thông thạo ngoại ngữ và có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

- Lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà phân tích thiết kế phần mềm tại các công ty tập đoàn phát triển phần mềm

- Giảng dạy và nghiên cứu ở các Trường, Viện, Trung tâm

- Kỹ sư trưởng của các dự án phần mềm, nhà quản trị dự án phần mềm

- Có nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động CNTT toàn cầu.

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

- Kỹ sư ngành Kỹ thuật phần mềm tại ĐH Thủy Lợi, có thời gian đào tạo chỉ 04 năm gồm 140 tín chỉ.

- Chú trọng tới kỹ năng thực tập, thực hành của sinh viên. Có hệ thống phòng học cơ sở vật chất và các phòng Lab khang trang hiện đại.

6. Chương trình học chi tiết

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi
Ban hành: 12/2017; Áp dụng: 59PM

 

Thời gian đào tạo: 4 năm tập trung

Tổng số tín chỉ: 140 Tín chỉ