Ngành Hệ thống thông tin

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản, cơ sở về Công nghệ thông tin, có những kiến thức về lập trình, phân tích, thiết kế, xây dựng, quản lý các hệ thống thông tin. Xây dựng các hệ thống phân tích và xử lý dữ liệu lớn, thương mại điện tử…. trang bị các kiến thức để phân tích, xây dựng, phát triển và khai thác các hệ thống thông minh.

2. Chương trình đào tạo:

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Chuyên ngành đào tạo (nếu có):

- Nội dung chương trình trang bị cho người học kiến thức về:

+ Công nghệ thông tin: Lập trình, phân tích thiết kế, xây dựng và quản trịhệ cơ sở dữ liệu, mạng máy tính và truyền thông, lập trình web

+ Hệ thống thông tin quản lý: thiết kế, phân tích dữ liệu, quản lý, quản trị và vận hành các hệ thống thông tin.

+ Hệ thống thông tin thông minh: tkiến thức nền tảng trong việc phát triển hệ thống thông minh. Ứng dụng trong các bài toán thực tế như: giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế thông minh, thương mại điện tử, giáo dục điện tử…

 

3. Nhu cầu lao động đối với ngành đào tạo:

Trong giai đoạn chuyển đổi số, chính phủ điện tử như hiện nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhu cầu nhân lực làm việc về hệ thống thông tin tại các công ty về CNTT rất lớn. Theo dự báo từ nay đến 2025, thị trường lao động cần 190.000 kỹ sư ngành hệ thống thông tin, công nghệ thông tin,…. Đặc biệt nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu quản trị hệ thống thông tin tại các doanh nghiệp, cơ quan nhằm trợ giúp các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động hiệu quả và có lợi thế cạnh tranh hơn.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp:

  • Đảm nhiệm các vị trí trong xây dựng, quản lý và quản trị Hệ thống thông tin trong các lĩnh vực: ngân hàng, viễn thông, cơ quan, các doanh nghiệp, công ty…
  •  Chuyên viên phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp, quản lý dự án, cố vấn rủi ro.

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy lợi :

Chương trình được thiết kế theo hướng ứng dụng  dựa trên: quản lý và quản trị hệ thống thông tin, phát triển các hệ thống thông minh phù hợp với chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đáp ứng nhu cầu tuyển dụng còn thiếu của các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động về Công nghệ thông tin.

6. Cơ hội du học và các thông tin khác:

Các sinh viên có cơ hội thực tập và du học sau đại học tại một số trường Đại có liên kết hợp tác với Trường Đại học Thuỷ lợi ở một số nước: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan,…

7. Cam kết việc làm:

Sinh viên sẽ được thực tập năm thứ 3 hoặc thứ 4 tại các công ty như: FPT, Samsung, Toshiba, NashTech, SUN*, 2NF, … Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc ở các tập đoàn lớn ở trong và ngoài nước.

8. Thông tin chi tiết hoặc tư vấn trực tiếp:

TS Trần Mạnh Tuấn; Di động: 098.366.8841 email: tmtuan@tlu.edu.vn

Giới thiệu ngành Hệ thống thông tin: XEM TẠI ĐÂY