Ngành Công nghệ thông tin

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư có những kiến thức nền tảng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, cập nhật các vấn đề mới và hiện đại liên quan đến nghiên cứu phát triển các hệ thống thông tin, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.

2. Chương trình đào tạo

- Thời gian đào tạo: 4.5 năm với 145 Tín chỉ

- Chương trình đào tạo được thiết kế hiện đại, cập nhật, kế thừa từ các trường danh tiếng trên thế giới như Michigan, Harvard của Hoa Kỳ. Nhiều môn học đáp ứng nhu cầu của xã hội, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp như FPT, SamSung,...

3. Nhu cầu lao động của ngành đào tạo

- Theo thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, đến năm 2020, nhân lực trong lĩnh vực CNTT mỗi năm tăng 13%. Theo đó, lĩnh vực CNTT ở Việt Nam cần đến 1 triệu lao động. Tuy nhiên hiện nay các trường mới chỉ đào tạo đáp ứng được gần một nửa.

4. Nơi làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin. Họ có thể đảm nhiệm các công việc:

  • Nắm vững một số ngôn ngữ, công cụ lập trình. Công cụ phát triển hệ thống.
  • Có thể xây dựng, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng trong thực tế.
  • Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ thông tin…ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng;
  • Làm chuyên viên ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng, thủy lợi…);
  • Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài;
  • Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông…

- Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông;

5. Các điểm mạnh của Ngành đào tạo tại Trường ĐH Thủy Lợi

- Khoa CNTT có hệ thống phòng Lab và cơ sở vật chất hiện đại. Tạo điều kiện cho các SV có thể tham gia vào các nhóm nghiên cứu khoa học, các đề tài dự án thực tế.

6. Chương trình đào tạo chi tiết

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Thủy Lợi
Thời gian đào tạo: 4 ,5 năm tập trung

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bao gồm 145 tín chỉ, chia thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (44 tín chỉ) và giáo dục chuyên nghiệp (101 tín chỉ). Ngành Công nghệ thông tin trong những năm cuối sẽ có các môn tự chọn theo định hướng: Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính và Mạng