Giới thiệu bộ môn Công nghệ phần mềm

Giới thiệu Bộ môn Công nghệ phần mềm

 

Bộ môn Công nghệ phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

 

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

Trưởng bộ môn: TS Lê Nguyễn Tuấn Thành

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội  năm 2008

Thạc sỹ năm 2011  tại Viện tin học Pháp ngữ

Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo  năm  2016 tại ĐH Toulouse 3 Paul Sabatier, Cộng hòa Pháp

Các môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn

Tên tiếng anh

Mã môn

Số tín chỉ

1

Ngôn ngữ lập trình

Programming & Introductory Data Structures

CSE280

4

2

Linux và phần mềm mã nguồn mở

Linux and Open Source Software

CSE301

3

3

Ngôn ngữ lập trình nâng cao

Object Oriented and Advanced Programming

CSE381

3

4

Công nghệ phần mềm

Software Engineering

CSE481

3

5

Tương tác người máy

User Interface Development

CSE493

3

6

Lập trình phân tán

Distributed Programming

CSE423

3

7

Thương mại điện tử

E-Commerce

CSE547

3

8

Thiết kế phần mềm nâng cao

Advanced Software Design

CSE407

3

9

Phát triển dự án phần mềm

Software Project Development

CSE411

3