Sơ đồ tổ chức khoa Công nghệ thông tin

 

* Ban chủ nhiệm khoa

 

 

 

 

 

 

1. PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Khoa

Email: tungnt@tlu.edu.vn

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

- Tổ chức, nhân sự;

- Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...);

- Chiến lược phát triển và kế hoạch, chiến lược phát triển thương hiệu Khoa;

- Nghiên cứu và phát triển chương trình đào tạo, chương trình liên kết với nước ngoài;

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị;

- Quản lý sinh viên, cố vấn học tập và các công tác sinh viên (khen thưởng, kỷ luật, rèn luyện, xử lý học vụ…của sinh viên);

- Công tác đoàn, hội sinh viên, công tác cựu sinh viên

 

 


2. PGS.TS. Nguyễn Hữu Quỳnh - Phó trưởng Khoa kiêm Giám đốc Trung tâm tin học phụ trách đào tạo và đảm bảo chất lượng

Email: quynhnh@tlu.edu.vn

Trực tiếp phụ trách giúp Trưởng khoa các công tác sau:

- Công tác đào tạo các ngành bậc Đại học;

- Đào tạo sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ);

- Khảo thí và đảm bảo chất lượng;

- Công tác đào tạo và học tập trực tuyến;

- Công tác chuyển đổi số và ứng dụng CNTT;

- Phát triển quan hệ doanh nghiệp và tư vấn ngành nghề;

- Các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

Tạ Quang Chiểu

3. TS. Tạ Quang Chiểu - Phó trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

Email: quangchieu.ta@tlu.edu.vn

Trực tiếp phụ trách giúp Trưởng khoa các công tác sau:

- Công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;

- Công tác sinh viên nghiên cứu khoa học, Olympic sinh viên;

- Quản lý thông tin Website, media và các trang mạng xã hội của Khoa;

- Công tác tuyển sinh;

- Công tác thư viện, giáo trình;

- Công tác chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa (11/2021).

- Các nhiệm vụ khác khi được Trưởng khoa phân công.

4. PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh - Phó trưởng Khoa

Email: doanhnn@tlu.edu.vn

*Văn phòng khoa 

 

 

* Khối các đơn vị giảng dạy

 - Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán Trưởng BM - TS. Nguyễn Quỳnh Diệp 
 - Bộ môn Công nghệ phần mềm P. Trưởng BM - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành
 - Bộ môn Hệ thống thông tin Phụ trách BM - TS. Trần Mạnh Tuấn
 - Bộ môn Mạng và An toàn thông tin    P. Trưởng BM - Ths. Phạm Thanh Bình
 - Bộ môn Trí tuệ nhân tạo Trưởng BM - TS. Tạ Quang Chiểu
 - Bộ môn Toán học Trưởng BM- TS. Nguyễn Hữu Thọ

 

* Khối tổ chức đoàn thể

- Đảng bộ bộ phận khoa Công nghệ thông tin    Bí thư Nguyễn Thanh Tùng
- Công đoàn khoa Công nghệ thông tin           Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ
   
- Liên chi Khoa CNTT Bí thư Võ Tá Hoàng

 

* Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

- Phòng Lab Khoa học dữ liệu

- Phòng Lab Công nghệ

Ngoài ra, Khoa còn thành lập một hội đồng Khoa tư vấn cho Trưởng khoa các công việc đào tạo, nghiên cứu cũng như định hướng phát triển của Khoa CNTT

Ban chủ nhiệm Khoa đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định mọi dự án cũng như các kế hoạch phát triển của Khoa. Văn phòng Khoa là nơi giải quyết tất cả những thủ tục hành chính của Khoa cũng như quản lý tất cả những thông tin của sinh viên và cán bộ trong Khoa CNTT.