Nguyễn Thanh Tùng (TS.)
Trưởng khoa kiêm GĐ TTTH
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán

tungnt@tlu.edu.vn

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016; CSE445Fall2016)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

 

- Học máy. Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data.Bùi Văn Huyến (ThS.)
Giảng viên cộng tác
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

bvhuyen@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,

- Mạng máy tính, thiết kế và quản trị mạng

- An toàn máy tính và mạng

- Phát triển phần mềmHoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

dunghq@tlu.edu.vn

 

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cươngNguyễn Tuấn Anh (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

anhnt@tlu.edu.vn

 

Chức vụ: Chuyên viênNguyễn Trường Giang (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

giangnguyen@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viênTạ Anh Tuấn
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


tuanta@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viên