Nguyễn Hữu Quỳnh (PGS. TS)
Giám đốc TTTH kiêm Phó trưởng khoa CNTT
TTTH, Phòng 204 C5, Đại học Thủy lợi
Trung tâm tin học

quynhnh@tlu.edu.vn

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Nguyên lý lập trình hướng đối tượng

- Nhập môn trí tuệ nhân tạo

- Máy học

- Xử lý ảnh

- Nhập môn xử lý ảnh

- Học máy nâng caoBùi Văn Huyến (ThS.)
Giảng viên cộng tác
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

bvhuyen@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,

- Mạng máy tính, thiết kế và quản trị mạng

- An toàn máy tính và mạng

- Phát triển phần mềmHoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

dunghq@tlu.edu.vn

 

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cươngNguyễn Tuấn Anh (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TTTH

anhnt@tlu.edu.vn

 

Chức vụ: Chuyên viênTạ Anh Tuấn (ThS.)
Chuyên viên
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


tuanta@tlu.edu.vn

Chức vụ: Chuyên viênNguyễn Nguyên Anh (KS.)
Chuyên viên
TTTH, nhà C5, Đại học Thủy lợi


nnanh@tlu.edu.vnNguyễn Tiến Đức (ThS.)
Chuyên viên
TTTH, nhà C5, Đại học Thủy lợi


ducnt@tlu.edu.vn