Phạm Thanh Bình (ThS.)
Phó trưởng BM
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT,Tầng 3- C5 ĐH Thủy lợi


binhpt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Hệ điều hành

- Kiến trúc máy tính

 Phạm Tuấn Minh (TS.)
Phó trưởng Bộ môn
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

minhpt@tlu.edu.vn

  • Performance Optimization of Distributed Systems
  • Future Internet Architectures and Protocols
  • Network Functions Virtualization
  • Information-Centric Networking
  • Delay/Disruption Tolerant Networking

Teaching

  Previous classes (Computer Networks, B.Sc. course, Operating Systems, B.Sc. course, Microprocessors, B.Sc. course)Lê Đức Hậu (PGS.TS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

duchaule@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính

- Analysis and Integration of Biomedical Data.

- Machine learning and Data Mining Techniques.

- Development of Application Software in Bioinformatics and Management.

- Geographic Information System (GIS) Technologies.

- Parallel Programming on GPU using CUDA and OpenCL.

 Đỗ Văn Hải (TS. )
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


haidv@tlu.edu.vn

- Mạch điện tử

- Thiết kế mạch logic

 

- Xử lý tiếng

- Nhận dạng mẫu

- Deep learningNguyễn Thị Phương Thảo (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội


thaont@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Phân tích xử lý tín hiệu sốNguyễn Hằng Phương (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

phuongnh@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Thiết kế mạch logic

- Mạng không dây và di động

- Kỹ thuật truyền số liệu

- Tiếng anh chuyên ngànhTrần Thị Hà Trang (ThS.)
Giảng viên
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

Trangtth@tlu.edu.vn

- Kiến trúc máy tính,

- Hệ điều hành,

- Lập trình di động Android,

- Tiếng Anh Chuyên Ngành

- Lập trình di động Android, iOsBùi Văn Huyến (ThS.)
Giảng viên cộng tác
BM KT Máy tính và mạng, Khoa CNTT, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Kỹ thuật máy tính và mạng

bvhuyen@tlu.edu.vn

- Tin đại cương,

- Mạng máy tính, thiết kế và quản trị mạng

- An toàn máy tính và mạng

- Phát triển phần mềmLưu Đức Trung (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Kỹ thuật MT & Mạng- Tầng 3- C5


luuductrung@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Tin văn phòng

- Mạch điện tử

- Mạng máy tính