Nguyễn Mạnh Hiển (TS.)
Trưởng bộ môn
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

hiennm@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Học máy

- Khai phá dữ liệu

- Truy hồi thông tin và tìm kiếm webNguyễn Ngọc Doanh (TS.)
Phó trưởng BM
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, P202-C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

doanhnn@tlu.edu.vn

- Mô hình hóa

- Mô phỏng

- Phương pháp số

- Toán rời rạcNguyễn Quỳnh Diệp (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Đại học Thủy Lợi

diepnq@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Tin học văn phòng

- Toán Rời rạc

- Xử lý ảnh

 

- Khai phá dữ liệu.

- Tin sinh học.Trương Xuân Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TLU

namtx@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

 Trần Thị Minh Hoàn (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

hoantm@tlu.edu.vn

 

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòng


Vũ Thương Huyền (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

huyenvt@tlu.edu.vn

 

- Tin đại cương, Tin học văn phòng

- Toán rời rạc

 Nguyễn Thị Hồng Hiệp (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

nthhiep@tlu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ảnhĐinh Phú Hùng (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính- P202- C1
BM Công Khoa học máy tính

hungdp@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

 - Xử Lý Ảnh Số

- Bài toán khử nhập nhằng nghĩa của từ
- Bài toán giấu tin trong ảnh
- Bài toán dự đoán mua hàng khi người dùng click vào sản phẩmPhạm Xuân Cường
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

cuongpx@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng

Lý thuyết tính toán- Khai phá dữ liệu

- Thị giác máy tính

- Nhận diện mẫu
Phạm Văn Tùng (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, P202-C1


phamvantung@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Ngôn ngữ lập trình.

- Tím kiếm trên dữ liêu tiếng nói

 

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói