Nguyễn Huy Đức (TS. GVCC)
Phụ trách Bộ môn
Tầng 2 nhà C1 Đại học Thủy lợi
BM Khoa học máy tính

ducnghuy@tlu.edu.vn

Giảng dạy các môn Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị CSDL, Khai phá dữ liệu, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn, Quản trị hệ thống thông tin, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Toán rời rạc, Trí tuệ nhân tạoNguyễn Ngọc Doanh (PGS. TS)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, P202-C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

doanhnn@tlu.edu.vn

- Mô hình hóa

- Mô phỏng

- Phương pháp số

- Toán rời rạcNguyễn Mạnh Hiển (TS.)
Giảng viên
Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Thủy Lợi
Bộ môn Khoa học máy tính

hiennm@tlu.edu.vn

Giảng dạy về lập trình, thuật toán và truy hồi thông tin. Nghiên cứu về khai phá dữ liệu và học máy. Quan tâm đến khoa học máy tính và công nghệ thông tin nói chung.Trần Thị Minh Hoàn (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Khoa học máy tính

hoantm@tlu.edu.vn

 

- Kỹ thuật đồ họa, Tin học đại cương, Tin học văn phòngNguyễn Thị Hồng Hiệp (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công Khoa học máy tính

nthhiep@tlu.edu.vn

- Trí tuệ nhân tạo

- Xử lý ảnhNguyễn Văn Nam (TS.)
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


nvnam@tlu.edu.vnĐinh Phú Hùng (ThS.)
Giảng viên
BM Khoa học máy tính- P202- C1
BM Công Khoa học máy tính

hungdp@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Xử lý ảnh số 

- Lý thuyết tính toánTrần Thị Cẩm Giang
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


giangttc@tlu.edu.vn

TSHoàng Văn Đông
Giảng viên
BM Khoa học Máy tính, Nhà C1, Đại học Thủy Lợi


donghv@tlu.edu.vn

- Phương pháp số
- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật