Đặng Thị Thu Hiền (TS.)
Phó trưởng khoa kiêm trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

Hiendt@tlu.edu.vn

- Neural networks, Regression, Data mining, Machine learning.

- Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, 

- Quản trị hệ thống thống tin, Học máy, Phân tích dữ liệu lớn.

 Trần Mạnh Tuấn (TS.)
Phó Trưởng bộ môn
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tmtuan@tlu.edu.vn

Các môn giảng dạy

       Phân tích và thiết kế HTTT

       Phát triển ƯD cho các thiết bị di động

       Nền tảng phát triển web

       Công nghệ Web & HTTT

       Nhập môn hệ thống phân tán

Hướng nghiên cứu

        Artificial intelligence

        Data mining

        Machine learningPhạm Trí Công (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội


phtcong@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Công Nghệ Web

- Lập Trình Mobile 

- Thương Mại Điện TửNguyễn Văn Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

namnv@tlu.edu.vn

- Tin Đại Cương

- Lập trình di động

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Tin Văn PhòngNguyễn Ngọc Quỳnh Châu (ThS.)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Hệ thống thông tin

chaunnq@tlu.edu.vn

- Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,

- Tin đại cương, tin văn phòng

- Khai phá dữ liệuĐỗ Oanh Cường (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


cuongdo@tlu.edu.vn

Lập trình di động

Quản lý dự án CNTT

Quản trị hệ thống thông tin

Nhập môn điện toán đám mâyNguyễn Tu Trung
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin, Nhà C1, Khoa CNTT, Đại học Thủy Lợi


trungnt@tlu.edu.vn

- Hệ Quản trị CSDL
- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
- Phân tích dữ liệu lớn


Kiều Tuấn Dũng (ThS)
Giảng viên
BM Hệ thống thông tin- Tầng 2- C1


dungkt@tlu.edu.vn

- Lập trình di động

 - Lập trình web

 - Hệ thống phân tán

- Hệ thống thông tin địa lý


Nguyễn Thị Thu Hương (ThS.)
Trợ lý Khoa, giảng viên cộng tác
Văn phòng Khoa CNTT, P301-C1


huongnt@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khai phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm 

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm

 

- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm
- Tin đại cương, tin văn phòng
- Khái phá dữ liệu
- Học máy
- Kiểm thử phần mềm