Lý Anh Tuấn (TS.)
Trưởng Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.Nguyễn Hữu Quỳnh (PGS. TS)
Giám đốc TTTH kiêm Phó trưởng khoa CNTT
TTTH, Phòng 204 C5, Đại học Thủy lợi
Trung tâm tin học

quynhnh@tlu.edu.vn

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Nguyên lý lập trình hướng đối tượng

- Nhập môn trí tuệ nhân tạo

- Máy học

- Xử lý ảnh

- Nhập môn xử lý ảnh

- Học máy nâng caoTrần Thị Ngân (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kêLê Nguyễn Tuấn Thành (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, P205-C1


thanhlnt@tlu.edu.vn

Ngôn ngữ lập trình

Modelling and Simulation, Multi-agent Systems, Complex Systems, Model-Driven Engineering, Process Mining, Data Mining, Data Visualization, Big Data, Decision Support System

 Nguyễn Ngọc Hà (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

hantn@tlu.edu.vn

- Công nghệ phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

 Vũ Tiến Thái (ThS. NCS)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

thaivt@tlu.edu.vn

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Toán rời rac

- Lý thuyết tính toán

- Tin đại cươngNguyễn Thị Phương Dung (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Nhà C1, Khoa CNTT
Đại học Thủy Lợi

dungntp@tlu.edu.vn

- Tin học văn phòng
- Tin đại cương
- Ngôn ngữ lập trình
- Lập trình nâng cao