Nguyễn Thanh Tùng (TS.)
Trưởng khoa kiêm GĐ TTTH
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

tungnt@tlu.edu.vn

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016; CSE445Fall2016)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

 

- Học máy. Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data.Lý Anh Tuấn (TS.)
Trưởng Bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường ĐH Thủy lợi

tuanla@tlu.edu.vn

Tin đại cương

Ngôn ngữ lập trình

Lập trình nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Engineering Graphics and Computing

 

Các hướng nghiên cứu chính

Nghiên cứu đề xuất các mô hình thư viện số, các dịch vụ thư viện số.

Nghiên cứu về các công nghệ web ngữ nghĩa.Vũ Anh Dũng (ThS.)
Phó trưởng bộ môn
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường Đại học Thủy Lợi

dungva@tlu.edu.vnTrần Thị Ngân (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

ngantt@tlu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Optimization

- Data mining

- Machine learning and statistics

Hướng đề tài ĐATN

- Khai phá dữ liệu, phân cụm, phân lớp

- Học máy, trí tuệ nhân tạo

- Xử lý số liệu thống kêLê Nguyễn Tuấn Thành (TS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, P205-C1


thanhlnt@tlu.edu.vn

Ngôn ngữ lập trình

Modelling and Simulation, Multi-agent Systems, Complex Systems, Model-Driven Engineering, Process Mining, Data Mining, Data Visualization, Big Data, Decision Support System

 Nguyễn Ngọc Hà (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

hantn@tlu.edu.vn

- Công nghệ phần mềm

- Ngôn ngữ lập trình

- Tin đại cương, tin văn phòng

 Nguyễn Xuân Hùng (ThS.)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

nguyenxuanhung@tlu.edu.vn

- Tin đại cương, Ngôn ngữ lập trình, Ngôn ngữ lập trình nâng cao, Tin văn phòng

- Lý thuyết đồ thị, phân tích mạng xã hội, khai phá dữ liệu mạng xã hội, tìm kiếm và phát hiện cộng đồngVũ Tiến Thái (ThS. NCS)
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

thaivt@tlu.edu.vn

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Toán rời rac

- Lý thuyết tính toán

- Tin đại cươngHoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Công nghệ phần mềm

dunghq@tlu.edu.vn

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cươngNguyễn Văn Đồng
Giảng viên
BM Công nghệ phần mềm, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Công nghệ phần mềm

nvdong@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Thương mại điện tử và ứng dụng

- Công nghệ Mobile và xây dựng ứng dụng – Game mobile.