Giới thiệu Bộ môn Toán học

Bộ môn Toán đảm nhiệm chức năng giảng dạy toán học cho sinh viên toàn trường. Việc trang bị kiến thức toán học đối với sinh viên công nghệ thông tin là hết sức quan trọng, tư duy toán học sẽ giúp sinh viên CNTT giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến giải thuật, hướng phát triển của ứng dụng CNTT.

Danh sách giảng viên thuộc Bộ môn.

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

1. Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Hữu Thọ

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà nội năm 1989

Thạc sỹ năm 2000 tại Viện Toán học- Viện Khoa học và công nghệ VN

Bảo vệ luận án Tiến sỹ năm 2006 tại Viện Toán học- Viện Khoa học và công nghệ VN

2. Phó Trưởng bộ môn: TS Nguyễn Đức Hậu

hau

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán- Đại học Sư phạm Hà nội năm 2001

Thạc sỹ chuyên ngành Giải tích- Đại học Sư phạm Hà nội năm 2004

Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành Cơ học chất lỏng tại Cộng hòa Pháp năm 2011

Hướng nghiên cứu: Giải tích số, Mô phỏng vận chuyển bùn cát, Mô phỏng dòng chảy rối và dòng chảy không ổn định.

Công trình nghiên cứu tiêu biểu

Nguyen D.H., Guillou S., Nguyen K.D., Pham Van Bang D., Chauchat J.  (2012) Simulation of dredged sediment releases into homogeneous water using a two-phase model. Advances in Water Resources 48 (2012) 102–112.http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2012.03.009 (5-Year Impact Factor: 2.873)

3. Phó Trưởng bộ môn: TS Đỗ Lân

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán- Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2007

Thạc sỹ chuyên ngành Toán- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  -Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010

Bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành phương trình vi phân và tích phân năm 2016

Các thành viên trong Bộ môn

1 TS Nguyễn Hữu Thọ (Trưởng Bộ môn)
2 TS Nguyễn Đức Hậu (Phó Bộ môn)
3 TS Đỗ Lân (Phó Bộ môn)
4 ThS Phạm Xuân Đồng
5 ThS Phan Thị Thanh Huyền
6 ThS Nguyễn Thị Vân
7 TS Nguyễn Văn Đắc
8 ThS Nguyễn Thị Lý
9 ThS Lê Thị Minh Hải
10 NCS Đào Việt Hùng
11 TS Nguyễn Ngân Giang 
12 ThS Trần Phương Liên
13 ThS Phạm Nam Giang
14 TS Vũ Mạnh Tới
15 ThS Lê Thế Sắc
16 ThS Bùi Thị Huệ
17 ThS Vũ Nam Phong
18 TS  Phạm Trường Xuân 
19 ThS Phạm Xuân Trung
20 ThS Nguyễn Ngọc Huy

 

Nhiệm vụ:

1. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo Tín chỉ

STT Tên môn Số tín chỉ
1 ToánI (Giải tích hàm một biến) 3
2 ToánII (Giải tích hàm nhiều nhiều biến) 3
3 Toán III (Đại số tuyến tính) 3
4 ToánIVa (Phương trình vi phân) 2
5 Toán IVb (Phương pháp số) 2
6 ToánIVc (Phương trình vật lý toán) 2
7 Toán V (Xác suất thống kê) 3
8 Toán I- II (Giải tích dành cho các ngành kinh tế) 4

2. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo Tại chức tại Hà nội, TP HCM và các địa phương khác.

3. Giảng dạy chương trình Toán cho các hệ cao đẳng, cử tuyển, ngắn hạn, liên thông

4. Giảng dạy các môn Toán cho chương trình đào tạo sau đại học

STT Tên môn Số tiết
1 Bổ túc xác suất và xử lý số liệu 30
2 Phân tích hệ thống 45
3 Giải tích số 30