Seminar: Ứng dụng Học máy phân tích dữ liệu kinh tế

Học máy (Machine learning-ML) là mô hình hóa dữ liệu bằng máy tính, ML cùng dữ liệu lớn (Big data) đang là trào lưu mới trên thế giới và có rất nhiều ứng dụng trong y học, thủy lợi, giao thông...

Workshop:Toward national and international collaborations on informatics training and research on water resources

Workshop:Toward national and international collaborations on informatics training and research on water resources, February 16, 2017

Seminar: Phân tích dữ liệu khoa học về kinh tế

Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đâu tư xây dựng công trình Thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

Seminar- Một số vấn đề mô phỏng cho hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải

Trong bài trình bày này, chúng tôi giới thiệu một số bài toán mô phỏng nảy sinh trong quản lý, điều hành hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải.

Optimization of municipal solid waste transportation by integrating GIS analysis, equation-based, and agent-based model

Municipal solid waste (MSW) management issues emerged in many countries due to the increasing steadily over the last decade by population rising amounts of solid waste generated and rising disposal costs...

Bài nói của GS. Vincenzo Piuri, 14h00 thứ ba gày 8 tháng 11 năm 2016

Computational Intelligence for Industrial and Environmental Applications

Quantitative metagenomics from reads to biomarkers

Concepts and main questions in quantitative metagenomics, Applications in human health

GS. Alan Wee-Chung LIEW, ĐH Griffith, Úc thăm và làm việc với Khoa CNTT (Thứ 6, ngày 28/10/2016)

Bài nói chuyện của Giáo sư với Giảng viên và Sinh viên Khoa CNTT. Làm việc với Khoa về trao đổi hợp tác nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên.

Quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích tối ưu rủi ro.

Những ý tưởng mới trong nghiên cứu, lý thuyết về rủi ro úng ngập, các phương pháp xác định, đánh giá rủi ro...
123...Trang cuối