Lễ ký kết thoả thuận hợp tác đào tạo giữa Công ty FPT - FSOFT & Khoa Công nghệ thông tin Đại học Thủy Lợi

Nhằm xây dựng một chương trình đào tạo sát với thực tế doanh nghiệp ngành CNTT, tạo cơ hội cho Sinh viên được học tập, rèn luyện kĩ năng để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ngay sau khi ra trường. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm, phát hiện và đào tạo nhân lực sẵn sằng làm việc và cống hiến trong tương lai gần..

Ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu ban chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin- Đại học Thủy lợi

Sơ đồ tổ chức khoa Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Khoa Công nghệ thông tin

Lời chào mừng

Lời chào mừng các cô giáo, thầy giáo, các anh chị và các ban đã đến với trang Web của Khoa Công nghệ thông tin

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Trường Đại học Thủy Lợi có các chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện tại Khoa CNTT chỉ đào tạo bậc đại học hệ chính quy với thời gian chuẩn là 4,5 năm.