Giới thiệu BM Trí tuệ nhân tạo

Giới thiệu Bộ môn Trí tuệ nhân tạo

Bộ môn Trí tuệ nhân tạo phụ trách ngành Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, đảm nhiệm chức năng giảng dạy các môn học như trí tuệ nhân tạo, học máy, quản trị dữ liệu lớn, học sâu và ứng dụng, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

Trưởng Bộ môn: TS. Tạ Quang Chiểu

Tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội

Tiến sỹ năm 2015 tại Trường ĐH Tours - Cộng hòa Pháp

Các môn học giảng dạy

TT

Môn học (Tiếng Việt)

Môn học (Tiếng Anh)


môn học

Tín chỉ

1

Chuyên đề TTNT và KHDL

Special Subject in Artificial intelligence and Data Science

CSE433

4

2

Học Bayes

Bayesian Learning

CSE398

3

3

Học máy

Machine Learning

CSE445

3

4

Học phần tốt nghiệp

Graduation thesis

CSE493

10

5

Học sâu và ứng dụng

Deep Learning and Applications

CSE429

3

6

Nhận dạng mẫu

Data Driven Decision Making

CSE430

3

7

Phân tích chuỗi thời gian

Time Series Analysis

CSE399

3

8

Phân tích dữ liệu lớn

Big data analytics

CSE406

3

9

Quản lý dữ liệu lớn

Big Data Management

CSE394

3

10

Thực tập tốt nghiệp

Internship

CSE493

3

11

Tiền xử lý dữ liệu

Data pre-processing

CSE397

3

12

Trí tuệ nhân tạo

Artificial Intelligence

CSE492

3

13

Trực quan hóa dữ liệu

Data Visualization

CSE396

3

14

Xử lý âm thanh và tiếng nói

Speech and Audio Processing

CSE457

3

15

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Natural Language Processing

CSE458

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

1. Tạ Quang Chiểu (TS), Phụ trách bộ môn

*/ Giảng dạy

- Ngôn ngữ lập trình (C/C++/Python)

- Trí tuệ nhân tạo

- Học máy

- Quản lý dữ liệu lớn

- Tiền xử lý/trực quan hoá dữ liệu dữ liệu,…

2. Nguyễn Thị Kim Ngân (TS), Giảng viên

*/ Giảng dạy

- Ngôn ngữ lập trình (C/C++/Python)

- Cơ sơ dữ liệu, hệ quản trị dữ liệu

- Trí tuệ nhân tạo

- Học máy

- Khai phá dữ liệu,…

3. Phạm Trí Công (Ths), Giảng viên

*/ Giảng dạy

 

- Tin đại cương

- Công nghệ Web

- Lập trình Mobile

- Thương mại điện tử

4. Trần Thị Cẩm Giang (ThS), Giảng viên

*/ Giảng dạy