Nguyễn Quỳnh Diệp (TS.)
Trưởng bộ môn
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Đại học Thủy Lợi

diepnq@tlu.edu.vn

- Tin đại cương

- Tin học văn phòng

- Toán Rời rạc

- Xử lý ảnh

 

- Khai phá dữ liệu.

- Tin sinh học.Nguyễn Thanh Tùng (TS.)
Trưởng khoa kiêm GĐ TTTH
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán

tungnt@tlu.edu.vn

- Học máy (Lớp CSE445Spring2016; CSE445Fall2016)

- Numerical Modeling and Risk Analysis (CIVE3045Fall2016)

- Khai phá dữ liệu

- Phân tích dữ liệu lớn

 

- Học máy. Hồi quy phi tham số cho bài toán chiều cao.

- Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

- Phát hiện tri thức từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng.

- Nền tảng cốt lõi cho Big Data.Trương Xuân Nam (ThS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
TLU

namtx@tlu.edu.vn

Tin Đại Cương

- Lập trình nâng cao

- Lập trình mobile

 Bùi Thu Cúc

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, C1, ĐH Thủy lợi, Hà nội


cucbt@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Thống kê ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL

- Khai phá dữ liệuVũ Anh Dũng (ThS.)

BM Tin học và Kỹ thuật tính toán, Khoa CNTT, C1 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Trường Đại học Thủy Lợi

dungva@tlu.edu.vnHoàng Quốc Dũng (ThS.)
Giảng viên kiêm nhiệm
Trung tâm tin học, C5 ĐH Thủy lợi, Hà nội
Bộ môn Tin học và Kỹ thuật tính toán

dunghq@tlu.edu.vn

 

- Công nghệ .NET

-Lập trình Java

- Tin học đại cươngPhạm Văn Tùng (ThS. NCS.)
Giảng viên
BM Tin học và Kỹ thuật tính toán


phamvantung@tlu.edu.vn

- Tin học đại cương

- Ngôn ngữ lập trình.

- Tím kiếm trên dữ liêu tiếng nói

 

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói

 

- Tìm kiếm trên dữ liệu tiếng nói