Giới thiệu Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin đảm nhiệm chức năng giảng dạy Tin đại cương, các môn cơ sở, chuyên ngành An ninh mạng.

Giới thiệu Bộ môn Mạng và An toàn thông tin

 

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin đảm nhiệm chức năng giảng dạy tin đại cương, môn tin cơ sở và chuyên ngành An ninh mạng.

 

Thành phần lãnh đạo bộ môn:

 Phó Trưởng bộ môn: Ths Phạm Thanh Bình

Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa năm 2000

Thạc sỹ  năm 2006  tại ĐH Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các môn học giảng dạy

 

STT

Tên môn

Tên tiếng anh

Mã môn

Số tín chỉ

1

Tin học đại cương

Introduction to Engineering Programming

ENGR111

3

2

Kiến trúc máy tính

Introduction to Computer Organization

CSE370

4

3

Phân tích và xử lý tín hiệu số

Digital Signal Processing and Analysis

CSE451

3

4

Mạng máy tính

Computer Networks

CSE489

3

5

Hệ điều hành

Introduction to Operating Systems

CSE482

3

6

An toàn và bảo mật thông tin

Cryptography and Network Security Principles

CSE488

3

7

Xử lý ảnh

Digital Image Processing

CSE456

3

8

Mạng không dây và di động

Wireless and Mobile Networks

CSE419

3

9

Kỹ thuật truyền số liệu

Data Communication

CSE550

3

10

Thiết kế mạng

Network Design

CSE420

3

11

Lập trình mạng

Network Applications Programming

CSE490

4

12

Quản trị mạng

Network Administration

CSE421

3