Đào tạo

Chương trình đào tạo Cao học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Ngành Công nghệ thông tin đào tạo Cao học thời gian 1.5 năm với 45 tín chỉ

Học Ngành Công nghệ thông tin làm gì và làm ở đâu?

Theo thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, đến năm 2020, nhân lực trong lĩnh vực IT mỗi năm tăng 13%

Mô hình đào tạo

Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 hệ: Đại học chính quy và Cao học

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm- Khoa Công nghệ thông tin tổng cộng 140 tín chỉ được chia thành 8 học kỳ

Ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin- Khoa Công nghệ thông tin bao gồm 140 tín chỉ, chia thành 8 học kỳ.

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bao gồm 145 tín chỉ, chia thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (44 tín chỉ) và giáo dục chuyên nghiệp (101 tín chỉ)

Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET