Đào tạo đại học

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật phần mềm- Khoa Công nghệ thông tin tổng cộng 140 tín chỉ được chia thành 8 học kỳ

Ngành Hệ thống thông tin

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin- Khoa Công nghệ thông tin bao gồm 140 tín chỉ, chia thành 8 học kỳ.

Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin bao gồm 145 tín chỉ, chia thành các khối kiến thức giáo dục đại cương (44 tín chỉ) và giáo dục chuyên nghiệp (101 tín chỉ)

Powered By Subgurim(http://googlemaps.subgurim.net).Google Maps ASP.NET